Anasayfa

 

Sevgili Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği üye ve takipçileri, 

6. Dermatoimmünoloji ve Allerji Güz Okulu dermatoimmünoloji ve allerji dallarındaki güncel bilgi ve yeniliklerin seminer, kurs, oturum, uydu simpozyum, serbest bildiriler ve poster sunumları ile aktarılarak tartışıldığı  07-10 Eylül 2016 tarihleri arasında başarı ile gerçekleştirilmiştir.

7. DİAD Güz Okulu'nda görüşmek üzere...

 

 

 

Sevgili Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği üye ve takipçileri, 

Bilimsel değerlendirme kurulu tarafından verilen 6. DİAD Güz Okulu Bildiri Ödülleri 10 Eylül 2016'da açıklanmıştır.  İlk isim olarak katılarak ödül almış olan değerli meslektaşlarımıza 7. DİAD Güz Okulu'na katılım kongre destek bursu verilecektir. Sözel ve poster bildirileri ile katılım gösteren tüm meslektaşlarımıza kongremize verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz.

Serbest bildiri 1.lik ödülü

KANSERLE İLİŞKİLİ VE NORMAL DERMAL FİBROBLASTLARIN MİKOZİS FUNGOİDES

MİKROÇEVRESİNDEKİ ROLÜ

Burcu Beksaç1, Yunus Kasım Terzi2, Betül Gök3, Dicle Güç3

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ankara

3Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, Ankara

 

Araştırma dalında poster bildiri 1.lik ödülü

LOKALİZE VİTİLİGODA MİKROFOTOTERAPİNİN DARBANT UVB TEDAVİSİ İLE ETKİNLİĞİNİN VE GÜVENİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Salih Levent Çınar1, Demet Kartal1, Özge Şeyda Saka1, Murat Borlu1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kayseri

 

Olgu sunumu dalında poster bildiri 1.lik ödülü

KUTANÖZ LENFOMA TAKLİTÇİSİ OLARAK DEMODİKOZİS: BİR OLGU SUNUMU

Ece Erbağcı1, Dilek Menteşoğlu1, Sibel Ersoy Evans1, Özay Gököz2, Gonca Elçin1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

 

Sevgili Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği üye ve takipçileri,

6. Dermatoimmünoloji ve Allerji Güz okulu bilimsel programı yayınlanmıştır. 

Ayırıntılı bilgi için aşağıdaki  kongre web sitesi adresine  tıklayınız. 

http://guzdermatoimmunoloji.org/bilimsel-program/

 

 

Sevgili Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği üyeleri ve takipçileri, 

Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği olarak 6. Dermatoimmünoloji ve Allerji Güz Okulu’nu 7-10 Eylül 2016 tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleştireceğiz. İki yılda bir sizlere kapılarını açan bu okulda yine güncel, yeni ve tartışmalı konuların seçileceği yoğun bir bilimsel program hedefliyoruz.

Dermatoloji dalında immünolojik ve allerjik çalışmalar ile yepyeni patogenez yolaklarının aydınlandığı ve tedavi seçeneklerimiz çoğaldığı oldukça verimli bir dönem geçirmekteyiz. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızın en güncel bilgilere ulaşmasını amaçladığımız 6. Güz Okulu’nda konusunda uzman yerli ve yabancı konuşmacıların katılımları ile güncel tartışma ve önerilerle dolu olacak oturumlar, uydu simpozyumları, poster ve sözel bildirilere yer verilecektir. 

Hepinizi bilimsel ve sosyal olarak camiamızın immünoloji ve allerji konu başlıklarına özgü bu geleneksek toplantısına davet etmekten mutluluk duyuyoruz. 6. DİAD Güz Okulu’nda Bodrum’da buluşmak üzere…

Saygılarımla 

Prof Dr. Nilgün Atakan 

Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği Başkanı 

 

 

Sayın Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği Üyelerimiz,                                          16/03/2015

Derneğimizin 4. Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki  gündem ile 31 MART 2015 tarihinde saat 10.00'da  Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı A Katı Sıhhiye Ankara'da  yapılacaktır.. Gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda toplantının aynı gündemle 25 NİSAN 2015 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla

Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği Yönetim Kurulu

Gündem

1-Yoklama

2- Açılış ve başkanlık divanının oluşturulması

3- Atatürk, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden meslektaşlarımız için saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4- Yönetim Kurulunun 2012-2015 arasındaki faaliyet raporunun okunması

5-Denetleme kurul raporunun okunması

6-Yönetim ve denetleme kurullarının ayrı ayrı ibrazı

7-Yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimi

8-Dilekler ve Kapanış.

Sevgili Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği üyeleri ve takipçileri,

PSORİAZİSLİ HASTALARIMIZA DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALINDA PAZARTESİ VE CUMA GÜNLERİNDE PSORİAZİS (SEDEF HASTALIĞI) POLİKLİNİĞİ AÇILMIŞTIR. RANDEVU İÇİN 0 (312) 305 17 04 - 305 17 06 NOLU TELEFON NUMARALARINI ARAYABİLİR VEYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERİŞKİN HASTANESİ A KATI DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI SEKRETERLİĞİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ. 

 

 

 

Sevgili Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği üyeleri ve takipçileri,

18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında seminer, oturum, tartışma, serbest bildiri ve uydu sempozyumları ile birlikte temel immünolojideki güncel bilgiler ve yenilikler, psoriazis ve otoimmün deri hastalıkları ve derinin allerjik hastalıkları ana başlıkları altında   5. DİAD Güz Okulu başarıyla gerçekleştirilmiştir.

 

6. Güz okulunda buluşmak üzere...

 

Sevgili Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği üyeleri ve takipçileri,

 

18-21 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen  5.Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği Güz okulunda sunulan sözel ve poster bildiriler değerlendirme sonrasında ödüllendirilmiştir. 

Serbest bildiri ödülü olarak verilen 9-12 Eylül 2015 tarihinde Rotterdam Hollandada yapılacak olan 45. ESDR kongresine katılım amaçlı kullanılmak üzere 1500 Euro tutarında ödülü; 

Sezary sendromunda programmed death -1 (PD-1) membran proteininin ekspresyonu ve mikozis fungoides ile ayırıcı tanısı

Fatos Cetinozman, Dermatolog, Uzman, PhD öğrencisi*, Patty Jansen, Patolog, Uzman, PhD**, Maarten Vermeer, Dermatolog, Profesor, PhD*, Rein Willemze, Dermatolog, Profesor, PhD*

Leiden Universitesi Tip Fakultesi, Dermatoloji Ana Bilim Dali, Leiden, Netherlands, **Leiden Universitesi Tip Fakultesi, Patoloji Ana Bilim Dali, Leiden, Netherlands

başlıklı çalışma kazanmıştır. 

Poster bildirisi olarak verilen kitap ödülünü 

Behçet Hastalığı ve  IL-23 reseptör (IL23R) gen polimorfizmi arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Başak Yalçın, Nilgün Atakan, Sibel Doğan

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı 

başlıklı çalışma kazanmıştır.

Meslektaşlarımızı tebirk eder, başarılarının devamını dileriz. 

DİAD yönetimi

Haber ve Duyurular
...
01/07/2013
Ayrıntılar
Tüm hakları Dermatoimmünoloji Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş tasarım, kodlama, hosting Bey Bilgisayar