Güz Okulları

 

5. DİAD Güz Okulu etkinliği 18-21 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Gelecek güz okulu ile ilgili öneri ve sorularınız için e-posta ile Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği'ne ulaşabilirsiniz.

İletişim

Yar.Doç.Dr. Sibel Doğan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı 

E-posta:. sibel.dogan@hacettepe.edu.tr

E-posta: dermatoimmunoloji@yahoo.com

 

 

 

5.Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği Güz Okulu

                               17-21 Eylül 2014 Bodrum Muğla


 

 

Serbest Bildiri Sunum Programı

19/09/2014

16.30-16.37

1.       Sezary sendromunda programmed death -1 (PD-1) membran proteininin ekspresyonu ve mikozis fungoides ile ayırıcı tanısı

Fatos Cetinozman, Dermatolog, Uzman, PhD öğrencisi*, Patty Jansen, Patolog, Uzman, PhD**, Maarten Vermeer, Dermatolog, Profesor, PhD*, Rein Willemze, Dermatolog, Profesor, PhD*

Leiden Universitesi Tip Fakultesi, Dermatoloji Ana Bilim Dali, Leiden, Netherlands, **Leiden Universitesi Tip Fakultesi, Patoloji Ana Bilim Dali, Leiden, Netherlands

16.37-16.44

2.       Pitriyazis rozea hastalarında otoimmün belirteçler

 Uzm. Dr. Bahar Sevimli Dikiciler(1), Doç. Dr. Güneş Gür Aksoy(2), Prof. Dr. Nuran Allı(2)

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Sakarya, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Ankara

16.44-16.51

3.       Ciddi psoriazisli hastalarda serum inflamatuvar belirteçleri: Serum amiloid A ve CRP düzeylerini karşılaştıran bir çalışma

Sibel Doğan, Nilgün Atakan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

16.51-16.58

4.       Pemfigus tanısı ile izlenen hastalarda hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi ve tedavi yanıtı ile ilişkisinin araştırılması 

Dr.Pelin Memiş, Dr Sibel Doğan, Prof Dr Nilgün Atakan, Prof Dr Ayşen Karaduman, Prof Dr Gül Erkin, Prof Dr Gonca Elçin, Doç Dr Sibel Ersoy Evans

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

16.58-17.05

5.       STAT4 rs7574865 polimorfizmi ailesel geçişli psoriasis için bir risk faktörü müdür?

Zerrin Öğretmen1, Meliha Merve Hız2 Cüneyt Akı2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji AD, Çanakkale, 2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji AD, Çanakkale

17.05-17.12

6.       Ciddi Advers Kütanöz İlaç Reaksiyonu olan Hastalarda klinik özelliklerin ve morbiditenin araştırılması

Dr Efsun Kılınç, Dr Sibel Doğan, Prof Dr Nilgün Atakan, Prof Dr Ayşen Karaduman, Prof Dr Gül Erkin, Prof Dr Gonca Elçin, Doç Dr Sibel Ersoy Evans

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı 

17.12-17.19

 TARTIŞMA

 

5. DİAD Güz Okulu

Poster Bildirileri

17-21 Eylül 2014

1.       Kayseri bölgesinde dermatoloji polikliniğine başvuran 65 yaş ve üstü hastaların retrospektif değerlendirilmesi

Demet Kartal1, Salih Levent Çınar1, Sibel Akın2, Ayten Ferahbaş1, Murat Borlu1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Kayseri

2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, Kayseri

 

2.       P-fenilendiamin alerjisi: iki olgu vesilesiyle literatürün gözden geçirilmesi

Serkan  Yazici1, Emel Bülbül Başkan2, Berrin Günay3 

1. Uzman Doktor, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD, Bursa

2.  Profesör, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD, Bursa

3. Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD, Bursa

 

3.       Psödoksantoma Elastikum: Bir Olgu Sunumu

Ekin Özge Özdemir1, Şirin Yaşar2, Emre Kaynak1, Sema Aytekin3, , Pembegül Güneş4

1  Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği/İstanbul

2 Doç. Dr. Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği/İstanbul

3 Prof. Dr. Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği/İstanbul

4  Doç. Dr. Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü/İstanbul

 

4.       Liken aureus: Olgu sunumu

Asude KARA*, E. Tuğba ALATAŞ**, Hilal Semra ÇELEBİ**, Gürsoy DOĞAN**, Yelda DERE***

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Muğla

5.       Kronik graft versus host hastalığı: Skleroderma benzeri bir olgu

Hilal Semra ÇELEBİ*, Gürsoy DOĞAN*,  E. Tuğba ALATAŞ*,  Asude KARA**

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Muğla

**Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Muğla

6.       Konnektif doku nevüsü : Bir olgu sunumu

Asude KARA*, E. Tuğba ALATAŞ**, Hilal Semra ÇELEBİ**, Gürsoy DOĞAN**, Serkan Yaşar ÇELİK***

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Muğla

**Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Muğla

***Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Muğla

7.    Ankilozan spondiliti olan hastada etanercept kullanımına bağlı nadir gelişen püstüler erüpsiyon

Asude Kara**, E. Tuğba ALATAŞ*, Dr. Hilal Semra Çelebi*, Gürsoy DOĞAN*,  Yelda Dere***

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Muğla

**Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Muğla

*** Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 

8.       Sülfosalazin  ilişkili DRESS sendromu: Bir olgu sunumu

E. Tuğba ALATAŞ*, Ceyda TETİK*, Gürsoy DOĞAN*, Asude KARA**

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Muğla

**Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Muğla

9.    Eozinofilik fasiit: Bir olgu  sunumu

E. Tuğba ALATAŞ*, Ceyda TETİK*, Gürsoy DOĞAN*, Asude KARA**

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Muğla

**Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Muğla

10.       Lenfanjiyoma sirkumskriptum: Bukkal mukoza yerleşimli nadir bir olgu

E. Tuğba ALATAŞ*, Hilal Semra ÇELEBİ*, Gürsoy DOĞAN*, Asude KARA**

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Muğla

**Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Muğla

11.   Behçet Hastalığı ve IL-23 Reseptör (IL-23R)  gen polimorfizmi arasındaki ilişkinin araştırılması
Prof. Dr.  Başak Yalçın1,2, Prof.Dr.Nilgün Atakan3, Yar.Doç.Dr. Sibel Doğan3
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,  Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği 1,
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı2
Hacettepe Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

12.   Behçet Hastalığı ve IRGM1 (rs13361189), PTGER4 (rs 1373692) ,CARD8 (rs 2043211) polimorfizmi arasındaki ilişkinin araştırılması
Yar. Doç. Dr Sibel Dogan1 Prof. Dr.  Başak Yalçın 2,3, Prof Dr Nilgün Atakan1,Uzm. Dr. Ahu Yorulmaz2

Hacettepe Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı 1,

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,  Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği 2,

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı3

13.   Primer immün yetmezlikli hastalarda dermatolojik özellikler
Dr. Hamidullah Khurami, Yar.Doç.Dr. Sibel Doğan,, Prof.Dr. Nilgün Atakan,  Prof.Dr. Ayşen Karaduman, Prof.Dr. Gonca Elçin, Doç.Dr. Sibel Ersoy Evans
Hacettepe Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Etiketler:




Tüm hakları Dermatoimmünoloji Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş tasarım, kodlama, hosting Bey Bilgisayar